Chia sẻ nghề

Chia sẻ nghề

- Chúng ta đang đi đâu và về đâu trên cõi đời này"Trích theo lời của Giản Tư Trung"

- Xưa kia Cha ông ta có câu "lỡ thợ, lỡ thầy" Vậy nếu chúng ta không làm thầy được, thì chúng ta phải làm thợ, thợ một cách chuyên nghiệp, hãy thực hiện thợ một cách chuyên nghiệp để nói lên rằng, chúng ta làm việc chuyên nghiệp. 
- Hình thành nên một quán cafe đơn giản làm kiếm tiền thế thôi, việc chỉ có thế thôi.

Mọi bài học có trong: 

https://www.youtube.com/channel/UCudrljjxgU1yc4ISqPAvA5g

Các bước dựng 3d từ cơ bản để đi kiếm tiền chứ không làm triệu hay tỷ phú hi hi .

https://sites.google.com/site/mekamenudeban/chia-se-nghe/ve-tran-3d.jpg


https://sites.google.com/site/mekamenudeban/chia-se-nghe/ve-3d-gem-thach.jpg

·         Đnh hướng ngh ha viên kiến trúc 2d

·         Đnh hướng ngh ha viên kiến trúc 3d

·         Đnh hướng ngh thiết kế đ ha in n

·         Đnh hướng ngh thiết kế đ ha qung cáo 2d

·         Đnh hướng ngh thiết kế đ ha qung cáo 3d

·         Đnh hướng ngh viết bài & biên tp ni dung

·         Đnh hướng ngh đnh giá & thm đnh giá
Comments